Bio Bases Business
Our future is Bio Bases Business
Bio Based Business is our future

Symposia

Symposia en bijeenkomsten

Vanuit de Stichting Biobased Business zijn de volgende symposia georganiseerd*:

          Belemmerende regelgeving (31-5-2005)   
          Best practices in marktintroducties (12-10-2005)
          Unique selling points van bio-based producten (13-6-2006)
          Alliantievorming in bio-based business (31-10-2006)
          Bioplastics: groeiende kansen (5-6-2007)
          Bio-based business; grensverleggend (13-11-2007)

Voor meer informatie over deze en andere bio-based symposia zie hier.

De Stichting Biobased Business organiseert symposia in samenwerking met andere partijen. In het verleden zijn symposia gesponsord door SenterNovem en de Ministeries van LNV en  VROM. Er is samengewerkt met de Belangenvereniging Composteerbare Biopolymeren  Nederland (BCPN), de Nederlandse Rubber en Kunststoffen Federatie (NRK) en Wageningen UR

In samenwerking met Europoint BV vindt op 21 - 22 januari 2009 een groot internationaal congres plaats getiteld: "The Permanent Oil Crisis: Challenges and Opportunities". Hierin zal aandacht zijn voor de mogelijkheden die biobased grondstoffen bieden in het bijdragen aan een oplossing voor de duurder en schaarser wordende aardolie.

NederlandsEnglish